شرکت فرآیند سازان صنعت محور

مجری پیاده‌سازی نرم‌افزار
دریافت بروشور

سیستم پشتیبانی آنلاین (تیکت)

تلفن تماس: 02177958916

آموزش ارسال تیکت

قوانین ثبت تیکت
1- کارشناس مشتری که ثبت تیکت را انجام میدهد حتماً باید در مورد مطلبی که تیکت آن را ثبت میکند اشراف کامل داشته و بتواند توضیحات کامل و پیوستهای مورد نظر را در هنگام ثبت تیکت الصاق نماید.
2- کارشناس مشتری که تیکت را ثبت می کند موظف به پیگیری از طریق سایت فرآیندسازان و در صورت نیاز تماس تلفنی با کارشناس فرآیندسازان میباشد.
3- کارشناس مشتری موظف است قبل از ثبت تیکت اطلاعات خود را از تیکتهای قبلی تکمیل نموده و در صورت نیافتن پاسخ سوالات خود اقدام به ثبت تیکت نماید.
4- در صورتیکه کارشناس بعد از ثبت تیکت تا 24 ساعت پس از توضیحات کارشناس فرآیندسازان اقدام به پیگیری ننماید تیکت بصورت اتوماتیک خاتمه خورده و بسته میشود.
5- در صورتیکه تیکت در حالت در دست تولید قرار گیرد زمان پاسخگویی از 3 الی 7 روز کاری ادامه خواهد یافت.
6- تیکتهای تکراری از طرف مشتری بصورت اتوماتیک بسته میشود.
7- کارشناس مشتری موظف به پیگیری تیکت ثبت شده تا خاتمه آن میباشد و در صورت عدم پیگیری و بسته شدن آن باید مجدداً اقدام به ثبت تیکت نماید.

توجه:
پس از پایان مراحل درخواستی در تیکت، لطفاً یک نامه مبنی بر موضوع تیکت (شامل شماره و تاریخ تیکت) و پایان یافتن آن ضمیمه تیکت نموده و تیکت بسته شود. بدیهیست در صورت عدم انجام مورد مطروحه از پاسخ دهی به تیکتهای بعدی معذوریم.