شرکت فرآیند سازان صنعت محور

مجری پیاده‌سازی نرم‌افزار
دریافت بروشور

بستن انبار

برای بستن سال مالی لطفاً طبق تصویر زیر به سیستم انبار => عملیات پایان سال انبار => بستن انبار و انتقال موجودی به سال بعد مراجعه نمائید.

لطفاً قبل از آن دقت نمائید که سال مالی انتخاب شده شما سال مالی ای باشد که خواهان بسته شدن هستید.

 

در پنجره باز شده بر روی تیک سبز رنگ کلیک نمائید.

اگر چنانچه با پیغام بالا مبنی بر عدم شماره گذاری سند پایان دوره سال مالی مورد نظرتان مواجه شدید،

طبق تصویر زیر به بخش شماره گذاری اسناد مراجعه نمائید. پس از آن طبق شماره های در تصویر:

1- انتخاب سیستم انبار

2- جستجوی موجودی پایان دوره از بین اسناد موجود

3- زدن دکمه + برای اضافه کردن رکورد جدید

4- پر کردم موارد مورد نظر

5- کلیک بر روی گزینه تیک سبز رنگ

در نهایت با پیغام زیر مواجه می گردید:

مجدداً به بخش بستن انبار و انتقال موجودی به سال بعد مراجعه نمائید و بر روی تیک سبز رنگ کلیک نمائید.

اگر چنانچه این بار پیغام مبنی بر عدم شماره گذاری سند ابتدای دوره سال مالی مورد نظرتان مواجه شدید،

طبق تصویر زیر به بخش شماره گذاری اسناد مراجعه نمائید. پس از آن طبق شماره های در تصویر:

1- انتخاب سیستم انبار

2- جستجوی موجودی ابتدای دوره از بین اسناد موجود

3- زدن دکمه + برای اضافه کردن رکورد جدید

4- پر کردم موارد مورد نظر

5- کلیک بر روی گزینه تیک سبز رنگ

مجدداً پس از انجام مراحل فوق به بخش بستن انبار و انتقال موجودی به سال بعد مراجعه نموده و با کلیک بر روی تیک سبز رنگ با پیغام انتقال از سال قبل با موفقیت انجام شد مواجه میگردید که نوید بخش پایان موفق عملیات است.

لطفاً در هر بخش حتماً دقت نمائید که سال مالی را درست انتخاب کرده باشید، زیرا بازگشت این عملیات امکان پذیر نخواهد بود!