شرکت فرآیند سازان صنعت محور

مجری پیاده‌سازی نرم‌افزار
دریافت بروشور

ویژگی های سیستم گزارشات مدیریتی

در سازمانها با توجه به صنایع و نگرش جدید در مدیریت کسب و کار لازم است تا مدیران با در دست داشتن ابزار مناسب بتوانند با توجه به اطلاعات روز تصمیم گیری دقیقی را انجام دهند که بر این اساس ابزار مناسبی را به شرح ذیل تهیه و به مدیران محترم ارائه نموده ایم:

  • امکان ایجاد گزارشات متنوع بر اساس ساختار هر صنعت
  • امکان تفکیک گزارشات به تفکیک هر شخص در سازمان
  • امکان طراحی آسان برای مدیران سازمانها
  • سرعت ارائه بالا بر اساس نیاز مدیران سازمانها
  • ارائه نمودار در 60 حالت مختلف
  • ارائه نمودارهای سه بعدی (3D)
  • امکان ترکیب گزارشات سیستمهای مختلف در یک گزارش
  • امکان مرتب سازی بر اساس تمامی ستونهای گزارشات
  • امکان گروهبندی گزارشات بر اساس دلخواه کاربران

برای دریافت نمونه گزارشات اینجا کیک کنید.