شرکت فرآیند سازان صنعت محور

مجری پیاده‌سازی نرم‌افزار
دریافت بروشور

ویژگی های سیستم گزارش ساز

  • ایجاد گزارشات بر مبنای QUERY
  • امکان گروهبندی گزارشات بصورت دلخواه
  • امکان ارسال به EXCEL وفرمتهای دیگر
  • امکان فیلتر کردن گزارش بدون محدودیت
  • امکان انتخاب خروجی ستونهای مورد نظر کاربر به دلخواه
  • امکان دریافت و استخراج گزارش بصورت دلخواه
  • امکان اعمال محدودیت گزارشات درنمایش و ویرایش وارسال به EXCEL  و … 

امکان نمایش گزارشات طبق نیاز کاربر و ذخیره فرمت قابل نمایش برای همان کاربر