شرکت فرآیند سازان صنعت محور

مجری پیاده‌سازی نرم‌افزار
دریافت بروشور

ویژگی های سیستم رد یابی اطلاعات

  • پشتیبانی از ورود و خروج کالا در سیستم انبار با شناسه ردیابی
  • پشتیبانی از خروج کالا در سیستم فروش با شناسه ردیابی
  • پشتیبانی از گردش کالا در فرایند تولید با شناسه ردیابی در سیستم کنترل تولید
  • پشتیبانی از سیستم کیفیت در ردیابی محصولات کیفی خط تولید
  • پشتیبانی از سیستم انبار و تولید در ورود محصولات و نیمه ساخته های خط تولید
  • پشتیبانی از سیستمها با دو سطح ردیابی بصورت همزمان