شرکت فرآیند سازان صنعت محور

مجری پیاده‌سازی نرم‌افزار
دریافت بروشور

ویژگی های سیستم تولید شیشه های ساختمانی

 • مدیریت نقشه ها و فکسهای دریافتی با توجه به شماره منحصر به فرد برای هر مشتری
  • ثبت سفارشات مشتریان بر اساس فکس و نقشه های دریافتی به تفکیک (ویژه –یک روزه – 3 روزه و …)
  • امکان معرفی مهرهای الکترونیکی توسط مشتری و استفاده از آن جهت تکمیل اطلاعات سفارش مشتری بر روی نقشه ارسالی مشتری و تکمیل اطلاعات چسب  
  • کنترل خدمات ، دسته بندی فکسها و سفارشات ، کنترل سطوح دسترسی و ارتباط ایستگاه و خدمات
  • مدیریت تولید محصولات در قالب شیشه ساده ، دوجداره ، لمینیت ،دوجداره لمینیت وشیشه خم به همراه ارائه نقشه محدب با مقعر شیشه خم و اطلاعات اسپیسر
  • مدیریت سفارشات داخل خط و در ایستگاه های مختلف
  • امکان تغییر وضعیت سفارشات داخل خط
  • برنامه ریزی تولید براساس سفارشات تاییده شده واحد فروش
  • صدور چسب و مدیریت عملیات برش
  • برنامه ریزی و ثبت آمار تولید
  • مدیریت انبارها و مواد اولیه جام
  • مدیریت سفارشات پشت هر ایستگاه
  • مدیریت بارگیری قطعه به قطعه سفارشات
  • مدیریت بسته بندی و packing محصولات
  • مدیریت اطلاعات حمل کالابه تفکیک راننده و …
  • گزارش جامع تولید سفارشات
  • گزارش متراژ سفارش داده شده
  • گزارش ریز سفارشات و محل قطعه در خط تولید
  • گزارش سفارشات تولید شده
  • گزارش سفارشات امروز
  • گزارش بارگیری امروز
  • گزارش سفارشات در جریان
  • گزارش کل سفارشات آماده
  • گزارش میزان کل ضایعات
  • گزارش سفارشاتی که زمان تحویل شان رسیده ولی آماده تحویل نیستند
  • گزارش سفارشاتی که زمان تحویل شان گذشته
  • گزارش سفارشاتی که زمان تحویل شان نرسیده ولی آماده تحویل است و . . .