شرکت فرآیند سازان صنعت محور

مجری پیاده‌سازی نرم‌افزار
دریافت بروشور

ویژگی های سیستم تعمییرات و نگهداری

 • معرفی وضعیت فعلی ماشین آلات در PM
 • معرفی انواع فعالیتPM
 • معرفی علتهای کنسلی و تعویق PM
 • ارائه گزارش تعویق و انحراف از برنامه PM
 • معرفی پرسنل PM
 • معرفی تخصص های پرسنل PM
 • ثبت درخواستهای EM
 • معرفی ماشین آلات و تاسیسات سازمان
 • معرفی ریز قطعات ماشین آلات و تاسیسات
 • معرفی ابزارآلات برای تعمیرات و نگهداری هر قطعه
 • معرفی تخصصهای مورد نیاز جهت نگهداری هر قطعه
 • نگهداری تاریخچه تغییرات هر قطعه
 • امکان تفکیک یک قطعه از یک ماشین با تمام سوابق و الصاق آن به یک ماشین یا گروه دیگر
 • امکان نمایش تاریخچه فعالیت یک پرسنل نگهداری و تعمیرات
 • امکان برنامه ریزی بصورت اتوماتیک برای قطعات و تاسیسات مورد نظر
 • امکان تخصیص فعالیت مورد نظر به کارشناس مربوطه
 • امکان تغییر زمانبندی و تعداد نفرات مورد نیاز از تاریخ مورد نظر به بعد برای یک قطعه 
 • امکان مدیریت و ارائه گزارش از فعالیتها انجام شده ودر حال انجام و برنامه ریزی شده
 • امکان نمایش برنامه های PM و تهیه لیست قطعات مور نیاز جهت PM  قطعات