شرکت فرآیند سازان صنعت محور

مجری پیاده‌سازی نرم‌افزار
دریافت بروشور

ویژگی های سیستم تداراکات داخلی

 • امکان معرفی تامین کنندگان مختلف در حوزه های کاری مختلف
 • امکان معرفی مامور خریدهای هر حوزه
 • امکان ثبت درخواستهای مختلف مراکز
 • امکان تهیه لیست درخواستهای مختلف مراکز
 • امکان ثبت سفارش درخواستهای مختلف وتفکیک خرید سفارشات
 • امکان تفکیک خریدهای مستقیم و مناقصه ای(استعلامی)
 • امکان ثبت پیش فاکتورهای دریافتی از تامین کنندگان
 • امکان تهیه صورتخلاصه استعلام
 • امکان ثبت دستور خرید برمبنای پیش فاکتور مشخص شده
 • امکان ثبت فاکتور خرید
 • امکان ثبت برگ ارسال کالا به انبار
 • امکان امتیاز دهی به تامین کنندگان
 • امکان تهیه انواع گزارشات به تفکیک تامین کنندگان و کالای خریداری شده