شرکت فرآیند سازان صنعت محور

مجری پیاده‌سازی نرم‌افزار
دریافت بروشور

ویژگی های سیستم ارتباط با مشتری

تهیه فرم جهت ارائه اطلاعات مشتریان به شرح ذیل:

ارائه لیست جهت تفکیک سود محصولات جهت استفاده در گزارشات

ارائه لیست سود آوری مشتری به تفکیک محصولات

پیاده سازی مدل فروش جدید جهت تهیه گزارشات به تفکیک ارگانی یا سازمانی و …

ارئه گزارشات تفکیکی فروش استانی و مشخص نمودن سقف هراستان و هر جهت مدیریت فروش سازمان

تهیه گزارش پیگیری مشکلات اعلام شده مشتری تا رفع کامل آنهاارائه فرم ارزیابی مشتریان در جهت توسعه فروش