شرکت فرآیند سازان صنعت محور

مجری پیاده‌سازی نرم‌افزار
دریافت بروشور

ویژگی های سیستم فرم ساز

  • امکان ایجاد فرم‌های ساده یا چند بخشی
  • امکان تعریف انواع فیلد‌های عددی، رشته‌ای، منطقی، محاسباتی و غیره
  • امکان مرتبط کردن فرم‌های ساخته شده با فرم‌های اصلی سیستم‌ها
  • امکان تعریف عملیات و پیغام‌های هشداری و بازدارنده
  • امکان تعریف موجودیت‌های ثابت و استفاده از آن‌ها در فرم‌های دیگر
  • امکان تعریف ایندکس‌های مختلف برای فرم‌ها
  • امکان متناسب سازی نحوه نمایش فرم‌ها
  • امکان تعریف عملیات گردش کار برای فرم‌های ساخته شده
  • امکان استفاده از کارتابل برای مشاهده و انجام عملیات روی فرم‌های مرتبط
  • امکان تعیین حقوق دسترسی برای فرم‌های ساخته شده