شرکت فرآیند سازان صنعت محور

مجری پیاده‌سازی نرم‌افزار
دریافت بروشور

اتوماسیون اداری

ویژگیهای سیستم اتوماسیون اداری (کارتابل):

 • امکان گردش نامه های درون سازمانی
 • امکان گردش نامه های برون سازمانی
 • امکان گردش نامه های درون سازمانی به برون سازمانی
 • امکان گردش نامه های برون سازمانی به درون سازمانی
 • امکان تعریف سطوح دسترسی کاربران برای دریافت و ارسال نامه ها و پیامها
 • امکان ارسال ضمیمه و ذخیره آن
 • امکان تفکیک پیامها بصورت بررسی نشده، بررسی شده، اختتام یافته، موارد مهم، موارد بلاتکلیف
 • امکان تعریف دبیرخانه های مختلف
 • امکان تفکیک نامه ها از پیامهای داخلی
 • امکان گروهبندی نامه ها
 • امکان پشتیبانی اتوماسیون اداری از سایر سیستم ها مانند انبار، کنترل تولید و…