1397-06-27 ارائه نسخه نهائی Patch18

در مورخ 27-06-1397 آخرین پچ سیستمهای نرم افزاری فرآیندسازان ارائه گردیده است که به تمامی مشتریان گرامی پیشنهاد می گردد لطفاً نسبت به ارتقاء نرم افزارهای خود به این نسخه افدام نمایند. بدین منظور به قسمت ورود مشتریان مراجعه و پس از ورود اطلاعات نام کاربری و رمز عبور سپس نسبت به دریافت آخرین Patch و Patch Installerr اقدام نمایند.