1396-04-17 ارائه نسخه نهائی Patch16

در مورخ 1396-04-17 آخرین پچ سیستمهای نرم افزاری فرآیندسازان ارائه گردیده است که به تمامی مشتریان گرامی پیشنهاد می گردد لطفاً نسبت به ارتقاء نرم افزارهای خود به این نسخه افدام نمایند. بدین منظور به قسمت ورود مشتریان مراجعه و پس از ورود اطلاعات نام کاربری و رمز عبور سپس نسبت به دریافت آخرین Patch و Patch Installerr اقدام نمایند.